BEGO ETA JOSU

ADIMEN ARTIFIZIALA ETXEAN SARTU ZENEKOA

Etxeko gaztetxoentzako ipuin laburra

Ideia: Beñat Erezuma Arisketa (berezuma.com)

Idazlea: GPT 3.5 (chat.openai.com)

Irudiak: Stable Diffusion 1.5 (playgroundai.com)

2023ko martxoa