Irakasleak adimen artifiziala erabiltzen ikasleak ebaluatzeko

Irakasleak adimen artifiziala erabiltzen ikasleak ebaluatzeko?

Ethan Mollick-ek Twitterreko hari honetan aurkezten zuen bezala, ikasle batzuk adimen artifiziala erabiltzen ari badira Unibertsitateko lanak osatzeko, zergatik ez erabili teknologia hori irakasleen aldetik gure lana “errazteko”?

Bere ideia erabiliz, saiatu naiz ikusten ea posible den hori gure errealitatera egokitzea.

Aldez aurretik esan behar dut, orain ikusiko duzun prozesu guzti honek soilik minutu bat inguru iraun duela.

Eskaera txatbotari idazlan baterako galdera sortzeko

Lehenik eta behin GPT-3ren txatbotari eskatu diot:

“Egin galdera on bat 14 urteko ikasleei kutsadurak biologian duen eraginari buruz.”

Eta hau izan da erantzuna:

Zeintzuk dira kutsadurak landareen eta animalien osasunean eta portaeran eragin negatiboa izan dezaketen moduak?

Idazlana ebaluatzeko errubrika

Horren ostean, eskatu diot:

Egin errubrika bat galdera horren arabera:

Eta hauxe errubrika:

Hona hemen kutsadurak landareengan eta animaliengan dituen ondorioei buruzko galderarako sailkatze-errubrika:

Gaia ulertzea (25 puntu)

0 puntu: Kutsadurak landareei eta animaliei nola eragin diezaiekeen ez da ulertzen.
5 puntu: Gaiaren ulermen mugatua, kutsaduraren ondorioei buruzko ideia orokor batzuekin.
10 puntu: Gaiaren oinarrizko ulermena, kutsadurak landareei eta animaliei nola eragin diezaiekeen erakusten duten adibide zehatzak barne.
15 puntu. Gaia ondo ulertzea, kutsadurak landareen eta animalien osasunean eta portaeran izan ditzakeen ondorioak argi azalduz.
25 puntu: Gaia sakon eta sakon ulertzea, kutsadurak landareengan eta animaliengan epe luzera izan ditzakeen ondorioak argi azalduz.

Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaida (20 puntu)

0 puntu: Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaidarik ez.
5 puntu: Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaida mugatua, konponbide potentzialei buruzko ideia orokor batzuekin.
10 puntu. Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen oinarrizko eztabaida, konponbide potentzialen adibide zehatz batzuk barne.
15 puntu. Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko konponbideak edo moduak ondo eztabaidatzea, konponbide horiek nola aplika daitezkeen argi azalduz.
20 puntu. Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaida sakon eta zabala, konponbide horiek nola aplika daitezkeen eta horien eraginkortasun potentziala argi azalduz.

Ebidentziak eta adibideak erabiltzea erantzunean egindako puntuei eusteko (20 puntu)

0 puntu. Ez da ebidentziarik edo adibiderik erabiltzen erantzunean adierazitako puntuei eusteko.
5 puntu: Frogen edo adibideen erabilera mugatua, erantzunean adierazitako puntuei eusteko, adibide orokor batzuk jarrita.
10 puntu. Erantzunean adierazitako puntuak oinarritzeko oinarrizko ebidentziak edo adibideak erabiltzea, puntu nagusiei eusteko adibide zehatz batzuk barne.
15 puntu. Erantzunean adierazitako puntuak bermatzeko, ebidentziak edo adibideak ondo erabiltzea, puntu nagusi gehienetarako aurreikusitako adibide argi eta garrantzitsuekin.
20 puntu: Frogen edo adibideen erabilera zehatza eta integrala, erantzunean adierazitako puntuak bermatzeko, puntu nagusi guztietarako aurreikusitako adibide argi eta garrantzitsuekin.

Erantzunaren antolaketa eta argitasuna (15 puntu)

0 puntu: Erantzuna desordenatua eta ulertzen zaila da, gramatika eta esaldien egitura eskasarekin.
5 puntu: Erantzuna nahiko desordenatua eta ulertzen zaila da, gramatika eta esaldien egituran akats batzuk eginez.
10 puntu: Erantzuna antolatua eta, oro har, argia da, gramatikan eta esaldien egituran akats txiki batzuk eginez.
Erantzuna ongi antolatua eta argia da, gramatika eta esaldien egitura egokiarekin.

Erantzunaren kalitate orokorra (20 puntu)

0 puntu: Erantzuna osatugabea da edo ez dio galderari erantzuten.
5 puntu: Erantzuna mugatua da eta ez du xehetasun edo ulermen handirik ematen.
10 puntu: Erantzunak oinarrizko informazioa eta ideiak ematen ditu gaiari buruz, baina ez du asko sakontzen.
15 puntu: Erantzunak gaiari buruzko informazio eta ideia onak ematen ditu, sakontasun eta xehetasun apur batekin.
20 puntu: Erantzunak gaiari buruzko informazio eta ideia sakon eta sakonak ematen ditu, sakontasun eta xehetasun handiz.

Kutsadurak landareengan eta animaliengan dituen ondorioei buruzko galderaren erantzunak ebaluatzeko erabil daiteke. Guztizko puntuazio posiblea 100 puntukoa da, eta bost irizpideetako bakoitzak puntu kopuru desberdina ematen du.

14 urteko gaztearen idazlana idazteko eskaera txatbotari

Errubrika izanda, eskatu diogu:

Goian proposatutako galdera kontuan izanda, idatzi dezala 14 urteko gazte batek egindako idazlan bat.

Eta hauxe erantzuna:

14 urteko gaztea naizenez, bertatik bertara ikusi ditut kutsadurak ingurumenean eta bertan bizi diren landare eta animalietan izan ditzakeen ondorio negatiboak. Kutsadurak landareak eta animaliak era askotara kaltetu ditzake, eta garrantzitsua da ondorio horiek ulertzea kutsadura murrizteko eta gure planeta babesteko lan egin ahal izateko.

Kutsadurak landareen eta animalien osasunean eragin negatiboa izateko modu bat airea, ura eta lurra kutsatzea da. Gai kimikoak, metal astunak eta mikroorganismoak askatzen direnean, elikatze-katean sar daitezke eta landareen eta animalien ehunetan metatu. Horrek hainbat osasun-arazo sor ditzake, besteak beste, arnasketa-arazoak, organo-kalteak eta nahasmendu neurologikoak.

Kutsadurak landareei eta animaliei kalte egiteko beste modu bat haien portaera naturalak nahastea da. Adibidez, kutsadurak hegaztiek nabigatzeko eta elikagaiak aurkitzeko duten gaitasuna oztopa dezake, ugalketa-arrakasta murriztuz eta populazioa jaitsiz. Kutsadurak arrainen portaera ere alda dezake, harrapariekiko sentikorrago bihurtuz eta ugaltzeko gaitasuna murriztuz.

Zuzeneko ondorio horiez gain, kutsadurak zeharkako ondorioak ere izan ditzake landare eta animalien osasunean eta portaeran. Adibidez, kutsadurak landareen eta animalien habitata kaltetu dezake, eta zaildu egiten die janaria, aterpea eta kideak aurkitzea. Horrek populazioa jaistea eta biodibertsitatea gutxitzea ekar dezake.

Oro har, kutsadurak eragin negatibo ugari ditu landareen eta animalien osasunean eta portaeran. Guretzat garrantzitsua da kutsadura murrizteko eta gure ingurumena babesteko neurriak hartzea, horrela izaki bizidun guztientzat etorkizun osasuntsu eta iraunkorra bermatu ahal izateko.

Idazlana ebaluatu

Azkenik, eskatu diogu:

Idatzitako errubrikaren arabera, ebaluatu proposatutako idazlana.

Eta hauxe izan da berak sortutako “14 urteko gaztearen” idazlana nola ebaluatu duen:

14 urteko ikasleak idatzitako saiakerak puntuazio hau izango zuen:

Gaia ulertzea (25 puntu): 25 puntu. Ikasleak gaia sakon eta sakon ulertzen du, kutsadurak landareengan eta animaliengan epe luzera izan ditzakeen ondorioak argi azalduz.

Kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaida (20 puntu): 15 puntu. Ikasleak kutsaduraren ondorio negatiboak arintzeko soluzioen edo moduen eztabaida ona eskaintzen du, konponbide horiek nola aplika daitezkeen argi azalduz.

Erantzunean emandako puntuei eusteko ebidentziak eta adibideak erabiltzea (20 puntu): 15 puntu. Ikasleak ebidentziak eta adibideak ondo erabiltzen ditu bere puntuei eusteko, eta adibide argi eta garrantzitsuak ematen ditu puntu nagusi gehienetarako.

Erantzunaren antolaketa eta argitasuna (15 puntu): 15 puntu. Ikaslearen erantzuna ongi antolatua eta argia da, gramatika eta esaldien egitura egokiarekin.

Erantzunaren kalitate orokorra (20 puntu): 20 puntu. Ikaslearen erantzuna zehatza eta zabala da, gaiaren sakontasun eta xehetasun handia ematen duena.

Guztira, ikasleak 100 puntutik 90 jasoko lituzke errubrikan. Horrek adierazten du haien saiakera kalitate handikoa dela eta gaiaren ulermen sendoa erakusten duela.

Puntu honetara heldu bazara, benetan eskertzen dizut, ehuneko gutxi bat heltzen da hona.

Adimen artifizialak hezkuntzaren munduan dakarrenaren inguruko iruzkinen bat egin nahi baduzu, hor behean duzu aukera, eskertuko dizut.

Ondo izan!

Zabaldu!