Inflazioa, IDU eta chatGPT

Sarrera

Gaurkoan inflazioaz, IDUaz eta chatGPTez hitz egingo dugu. Ariketa txiki honetan, interesgarriena izango da, jomugan adin desberdinetako lau pertsona izango ditugula: 5 urteko haurra, 12 urteko gaztea, 18 urteko ekonomia ikasle hasi berria eta azkenik, ekonomialari profesionala. Eta pertsona horiei inflazioa zer den azalduko diegu labur-labur.

Zer da inflazioa?

Ea ba, chatGPT adimen artifizialak nola deskribatzen dio inflazioa bakoitzari honakoa eskatuz:

Azaldu zer den inflazioa lau modutara. Lehena 5 urteko ume bati. Gero 12 urteko gazte bati, gero 18 urteko Ekonomia ikasle bati eta azkenik ekonomiako langile profesional bati.

5 urteko ume bati: “Inflazioa da gauzen prezioak gora egiten duenean. Adibidez, gustatzen zaizun jostailu batek 5 euro balio badu, 6 euro balio ditzake datorren urtean inflazioagatik. “

12 urteko ume bati: “Inflazioa prezioak azkar igotzen ari diren neurria da. Portzentaje gisa adierazten da, eta gauzak zenbat kostatzen ziren ulertzen laguntzen digu, lehen zuten kostuarekin alderatuta. Adibidez, inflazio tasa % 3koa bada, esan nahi du prezioak % 3 handiagoak direla orain duela urtebete baino. “

18 urteko Ekonomiako ikasle bati: “Inflazioa ondasunen eta zerbitzuen prezioen igoera bat da ekonomia batean, denboraldi batean. Prezio-maila orokorra igotzen denean, moneta-unitate bakoitzak ondasun eta zerbitzu gutxiago erosten ditu; beraz, inflazioak diruaren erosteko ahalmenaren murrizketa islatzen du, hau da, balio errealaren galera ekonomia baten barruko kanbio-unitatean eta kontu-unitatean. Prezioen inflazioaren neurri nagusia inflazio-tasa da, prezioen indize orokor baten (normalean kontsumoko prezioen indizea) urteko portzentajezko aldaketa. “

Ekonomiako langile profesional batentzat: “Inflazioa da ekonomia bateko ondasunen eta zerbitzuen prezioen maila orokorraren etengabeko igoera. Prezio-maila orokorra igotzen denean, moneta-unitate bakoitzak ondasun eta zerbitzu gutxiago erosten ditu; beraz, inflazioak diruaren erosteko ahalmenaren murrizketa islatzen du, hau da, balio errealaren galera ekonomia baten barruko kanbio-unitatean eta kontu-unitatean. Inflazioa urteko portzentajezko igoera gisa neurtzen da. Normalean, prezioen indize batean denboran zehar gertatzen den portzentajezko aldaketa kalkulatuz neurtzen da, kontsumoko prezioen indizean, esaterako. Banku zentralak saiatzen dira inflazioa mugatzen eta deflazioa saihesten, ekonomia lasai egon dadin. “

Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala

IDUak giza dibertsitatearen ideia du abiapuntu (ikasle bakoitzaren ikaskuntzak sendotzen eta aberasten ditu), eta ikasle guztiek erraz eskuratzeko moduko curriculum inklusibo bat lantzeko jarraibideak proposatzen ditu.

IDUak egoera eta gaitasun guztietarako beharrezkoak diren doikuntzak egitea aurreikusten du programazioan bertan, eta modu berezian egokitzeko edo berriz diseinatzeko premia murrizten du.

Ikusten dugunez, chatGPT bezalako tresnek ahalbidetzen digute definizioa bera konplexutasun maila desberdinekin eskaintzea era oso erraz batean.

Zabaldu!