Etorkizuneko ikasgelak diseinatzen

Zer da Etorkizuneko Ikasgela?

Etorkizuneko ikasgela, Europar Batasuneko Hezkuntza Ministerioek sustatutako eta Future Classroom Lab izenez ezagutzen den proiektua da. Guztiz hornitutako irakaskuntza eta ikaskuntzarako gunea da, gure egungo ikasgelak berrantolatzeko modua bistaratzen lagundu nahi duena, irakaskuntza- eta ikaskuntza-estiloetan aldaketak sustatzeko.

Etorkizuneko ikasgela

Proiektuaren helburua da, besteak beste, arduradun politikoen, teknologia-hornitzaileen, irakasleen eta hezkuntza-ikertzaileen arreta erakartzea:

Hausnartzea nola lagun diezaioketen teknologiek hezkuntza erreformatzeko prozesuari, bai nazio mailan, bai Europa mailan.

Prestakuntza-tailerrak, mintegiak eta ikastaroak garatzea, azaleratzen ari diren teknologiek eta lehendik daudenek irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak eraldatzen nola lagun dezaketen jakiteko.

– Etorkizuneko Gelaren esparruan garatutako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerek zabalkunde egokia izan dezaten eta ikasgeletan integratu ahal izan daitezen bultzatzea.

Eta Euskal Herrian adibiderik bada?

Entzun 10 minututan podcastean Etorkizuneko Ikasgelaren inguruko elkarrizketa Arrate Ugalde, Zarauzko Orokieta eskolako irakaslearekin. Bera da Euskal Herrian gai honetan lanean dabilen adituetako bat:

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Adibiderik ikusteko aukerarik?

Hona hemen Valdepeñaseko (Ciudad Real, Espainia) IES Gregorio Prieto titulartasun publikoko ikastetxearen aldaketa.

Honako ikasketa-maila hauek eskaintzen ditu:

 • Derrigorrezko bigarren hezkuntza: DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak ematen dira, elebidun modalitatean (British Council) eta ez elebidun modalitatean.
 • Batxilergoa: Batxilergoko 1. eta 2. mailak ematen dira Zientzien eta Giza eta Gizarte Zientzien modalitateetan.
 • Oinarrizko lanbide-heziketako heziketa-zikloak: 4 espezialitate.
 • Erdi-mailako heziketa-zikloak: 10 espezialitate.
 • Goi-mailako heziketa-zikloak: 11 espezialitate.
 • Lanbide-heziketako programa espezifikoak: espezialitate 1.
 • E-learning irakaskuntzak: goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko probak prestatzeko e-learning ikastaroa, bai modalitate orokorreko ikasgaiena, bai hiru modalitate espezifikoetako (A, B eta C) ikasgaiena.

DBHko eta Batxilergoko ikasle gehienak Valdepeñas herrikoak dira. Hala ere, Lanbide Heziketari buruz hitz egiten dugunean, eskualdeko hainbat herritako pertsonak aurkitzen ditugu. E-learning irakaskuntzen kasuan, ikasleak eskualde osotik datoz, baita kanpotik ere.

Ikasleen familia-inguruneari dagokionez, familia gehienek hiruzpalau kide dituzte. Batez ere maila ekonomiko ertaina dute eta maila soziokulturala ertain-baxua da. Ez dago talde marjinaletako edo bazterketa-arriskuan dauden taldeetako ikasleen kopuru esanguratsurik. Etorkin kopuru esanguratsurik ere ez dago, nahiz eta kopurua handitzen doan urtetik urtera.

Gregorio Prieto BHIko ikasleek, oro har, adin hauek dituzte:

 • 12-16 urte DBHn;
 • 16tik 18ra Erdi Mailako Heziketa Zikloetan eta Batxilergoan;
 • Eta 18tik 25era goi-mailako heziketa-zikloetan.

Beharrak:

 • Ikastetxean hezkuntza-berrikuntza sustatzea, eskola-porrotaren aurkako pedagogian oinarritutako metodologia berrien bidez.
 • Ikasleen bikaintasuna bilatzea hezkuntza-berrikuntzaren bidez.
 • Ikasleen motibazioa areagotzea hezkuntza-metodo berrien bidez.
 • Ikaskuntza sustatzea, ikasleen aniztasuna kontuan hartuta.
 • Ikastetxean hezkuntza-inklusioa sustatzea metodologia berritzaileen bidez: zailtasun akademikoak dituzten ikasleak; gaitasun handiak; emakumearen ahalduntzea zientzian eta teknologian, desberdintasun sozialak.

Eraldaketaren helburuak:

 • Baliabide materialen, espazioen, denboren, multzokatzeen eta langileen kudeaketa berria, hezkuntza-berrikuntza sustatzeko diziplina anitzeko curriculum baten eta proiektukako metodologia baten bidez.
 • XXI. mendeko gure Ikasgela irakasleengan sustatzea, eta horrelako gela gehiago sortzea: etorkizuneko Ikasgela ikasgela normalizatuetara eramatea.
 • Irakasleen prestakuntza Etorkizunaren Gelan eta jardunbide egokien trukea.
 • Pentsamendu kritikoaren bidezko ikaskuntza, hausnarketa, ibilbide pertsonalizatuak, talentuen detekzioa, peer learning, BYOD, zerbitzuen ikaskuntza, design for change.
 • Kultura digitalari, iraunkortasunari eta ingurumenari buruzko prestakuntza.

Aldaketak espazio fisikoan.

Etorkizuneko Gela dagoen gela ikastetxeko aurreko erabilera anitzeko gela zen, talde ugariekin azterketak egiteko, antzinako Comenius, Erasmus eta abarren topaketak egiteko erabiltzen zen erabilera anitzeko gela.

Ikastetxean antzeko beste espazio bat prestatu zen, irakasleek edozein unetan partekatzen duten egutegi batean gorde daitekeena, aurreko beharretakoren bat edo sor daitezkeen beste premia batzuk izanez gero.

Aurkitutako zailtasun nagusia ikasgela, altzariak eta baliabideen hornidura finantzatzea izan zen. Horretarako, ahal zen neurrian, zentroko material birziklatuak, zentroko langileen laguntza fisikoa (borondatezkoa eta eskuzabala, etab.) eta zentroaren finantzaketa erabili ziren. Era berean, behar ziren metodologietan trebatu zituzten Erasmus proiektu batzuei eta baliabideak eman zizkieten beste programa batzuei esker.

Etorkizuneko Gela espazioetan erabiltzeko metodologia berriak

2016-2018 ikasturtean Erasmus KA2 219 proiektu bat egin zen ikastetxean, Being voices, not echoes izenekoa. Europako beste 3 zentro elkarturekin koordinatzen zen, eta gai nagusia berdinen arteko bizikidetza eta bitartekaritza zen.

Baina proiektu osoa zeharkako gai handi batek sostengatzen zuen haren bizitza osoan zehar: XXI. mendeko zentro bihurtzeko ekintza-plana: Alfredo Hernando Calvo psikologoaren tutoretzapean, hezkuntza-berrikuntzan diharduen hezitzaile eta ikertzailea eta « Eskola21 » ren sortzailea, eta haren taldea.

Prestakuntza mota hori ikaskuntza-metodologia berriak bilatzera eta espazio berriak sortzera bideratu zen, Europako ikastetxerik berritzaileenetako bat izatera iristeko, eskola uztea, absentismoa eta porrota saihesteko eta, beraz, bizikidetza eta hezkuntza-bikaintasuna hobetzeko.

Proiektu horren barruan, Madrilgo Ramón y Cajal ikastetxerako “job shadowing” bat ere egin zen, Europako berritzaileenetakotzat jotzen dena, eta bertan trebatu zituzten beren metodologia eta aldaketa berritzaileetan.

Era berean, KA1 101 proiektu batean, 2016-2018 urteetan, irakasle asko metodologia berrietan trebatu ziren Europan, bai ikastaro egituratuen bidez, bai job shadowing bidez.

Prestakuntza horri guztiari esker, etorkizuneko gela sortzen hasi ziren.

Ikastetxearen etorkizuneko ikasgela erabiltzeko, beharrezkoa da gida pedagogiko bat aurkeztea, INTEFek Etorkizuneko Ikasgelako tresna-sortan ematen duenaren antzekoa. Bertan, irakasleek egin beharreko proiektua, beharko dituzten baliabideak, curriculumarekiko lotura, ebaluazioa, hedapena eta abar zehazten dituzte.

Ikasgela honetan sailetako zein diziplina anitzeko proiektuen arabera lan egiten da, klase tradizional baten aurrez aurrekoa saihestuz eta metodologia berritzaileen bidez: flipped classroom, design for change, STEAM, etab.

Horrelako metodologiak ikasgela hau eduki ahal izan aurretik ere ari ziren gauzatzen ikastetxean. Aurrerago, horren ebidentzia bisualak erantsi ziren, baina ikastetxean egoteak eta duen hornidurak proiektuak gero eta berritzaileagoak izatea eta ikasleen prestakuntza hobeto osatzea eragiten dute.

Hezkuntza-komunitate osoa inplikatzen saiatzendira, proiektu guztien azken emaitzak eskura diren hedabideetan argitaratuz: webgunea, Youtubeko kanalak, sare sozialak, prentsa, etab.

Irakasleen prestakuntza:

Irakasleek urteak daramatzate metodologia berrietan trebatzen, Erasmus+ proiektuen bidez, eta INTEF eta CRFP erakundeen prestakuntza-ekimenen bidez. Azken urteotan prestakuntza jasotzen ari diren zentro aktiboenen rankingaren buru izan dira. Halaber, prestakuntza osatzeko, jardunbide egokiak trukatu dituzte eTwinning eta Erasmus+ KA2 proiektu ugariren bidez azken urteotan.

Era berean, duela gutxi Eskola Hezkuntzarako Erasmus+ Egiaztapena lortu dutela aipatu daiteke, ikastetxe mailan aldaketa metodologikoa ekarriko duen asmo handiko proiektu batekin: helburua da 7 urteko epean bigarren hezkuntzako sail didaktikoen % 100 lortzea, etorkizuneko ikasgeletan eta irakaskuntza digitalaren barruan proiektuka lan eginez. Horretarako, mota horretako gela gehiago sortzeko aukera planteatzen da, baita etorkizuneko gela klase normalizatura eramatekoa ere.

Carmenta Proiektuak paperezko testuliburuen ordez irakaskuntza digitalizatua eta birtuala eskaintzen du, eta ikasle guztiek dute beren gailu propioa. Proiektu hori errealitate izango da, gutxienez, datozen 4 ikasturteetan, ikastetxeko Eskola Kontseiluak onartu ondoren.

Etorkizuneko Gelan egindako proiektua.

Sarrera hau 10 minututan podcasta eta INTEFeko informazioarekin osatu da.

Zabaldu!