Kontrol-sistemak: oinarrizko eragiketak kontrol blokeekin

Bidalketa honetan agertzen den informazio guztia Andaluziako Juntatik bildutakoa da, berezuma.com-ek euskaratua eta CC-BY-NC-SA lizentziapean dago.

6. OINARRIZKO ERAGIKETAK BLOKE-DIAGRAMEKIN

Lehen azaldu dugun bezala, edozein erregulazio- eta kontrol-sistema bloke-diagrama baten bidez adieraz daiteke. Bertan, sistema osatzen duten elementu guztien sarreren arabera irteerak erlazionatzeko modua erreproduzituko da.

Kontrol-prozesuak errazago ulertzeko, oso komenigarria da diagrama horiek sinplifikatzea eta murriztea.

Atal honetan, jarduteko zenbait jarraibide aztertuko ditugu, bloke-diagrama horiekin jarduteko eta horiek sinplifikatzea eta beste baliokide operatiboago eta erabilerrazago batzuetara murriztea lortzeko.

Akats-konparadoreak edo -detektagailuak

Batukariak dira, irudian adierazten den bezala irudikatzen dira, batuketa aljebraikoak egiteko funtzioa betetzen dute, horietan sartzen diren aldagaien zeinua errespetatuz.

Jarduera-ildoen arteko konbinazioa

Bloke mota desberdinen arteko elkarrekintza, geziek informazio fluxuaren zentzua adierazten duten jarduketa ildoen bidez irudikatzen da.

Oinarrizko kontzeptu horietatik abiatuta, blokeen oinarrizko konbinazio hauek egin daitezke:

Serieko konexioa

Konexio mota honetan, bloke baten irteera honako honen sarrera da:

Lotura paraleloa

Irudian adierazten denaren arabera, kasu honetan batugailu bat eduki behar da irteeran:

Konexioa eraztunean zuzeneko berrelikadurarekin:

Irudian adierazitakoa bezalako diagrama bati dagokio.

Eraztun-konexioa eta berrelikadura bigarren elementu baten bidez:

Birelikatze-begiztan bloke bat dagoenean, irudian irudikatutakoa bezalakoa. Kontrolatzaile deribatzailea sarrera-seinalearen desbideratzeen aurka dago, eta desbideratze horien azkartasunaren araberakoa da erantzun.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Adarren eta korapiloen transposizioa:

Transposizio-teknika horiek erabiltzen dira bloke-diagramak murriztea eta sinplifikatzea errazteko. Hona hemen kasu garrantzitsuenak:

1. KONTROL-SISTEMAK

2. SEINALE MOTAK

3. BLOKE DIAGRAMAK

4. KONTROL-SISTEMA MOTAK

5. TRANSFERENTZIA FUNTZIOA

6. OINARRIZKO ERAGIKETAK BLOKE-DIAGRAMEKIN

7. BLOKE-DIAGRAMAK SINPLIFIKATZEKO ADIBIDEAK

Zabaldu!