Kontrol-sistemak: bloke-diagramak sinplifikatzeko adibideak eta ariketak

Bidalketa honetan agertzen den informazio guztia Andaluziako Juntatik bildutakoa da, berezuma.com-ek euskaratua eta CC-BY-NC-SA lizentziapean dago.

7. BLOKE-DIAGRAMAK SINPLIFIKATZEKO ADIBIDEAK

Atal honetan, adibide gisa, bloke-diagramen bi eredu mota sinplifikatuko ditugu. Lehenik eta behin, loturak dauden baina elkarren artean gurutzaketarik ez dagoen kasu bat aztertuko dugu; bigarren kasuan, lokarrietako bat beste batekin gurutzatzen den tipo konplexuago bat ikusiko dugu.

Gurutzaketarik gabeko begiztak:

Kasu honetan, blokeen diagrama mota honetakoa izango da:

Lehenik eta behin, barneko loturak konpontzen dira, aurretik aztertutako jarraibideak kontuan hartuta:

Beraz, guztizko transferentzia-funtzio gisa lortzen da:

Gurutzatzen diren lokarriak:

Kasu honetan, blokeen diagrama hau izango da:

Lehenik eta behin, gurutzaketak desegiten dira, bidebanatzeen eta korapiloen transposizioa aplikatuz, eta, jarraian, sinplifikatzen jarraitzen da, aurreko kasuan bezala:

Beraz, guztizko transferentzia-funtzio gisa lortzen da:

ARIKETAK

Irudian irudikatutako erregulazio-sistema bati dagokion bloke-diagramatik abiatuta, transferentzia-funtzio globala zehaztea eta diagrama sinplifikatzea.

Aurreko atalean ikasi dugun teknika aplikatzen ari gara, eta hurrengo pausoak ematen, barneko diagrama-eremutik kanporantz:

Irudiaren bloke-diagramaren transferentzia-funtzioa lortzea:

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

ARIKETA GEHIAGO

1. KONTROL-SISTEMAK

2. SEINALE MOTAK

3. BLOKE DIAGRAMAK

4. KONTROL-SISTEMA MOTAK

5. TRANSFERENTZIA FUNTZIOA

6. OINARRIZKO ERAGIKETAK BLOKE-DIAGRAMEKIN

7. BLOKE-DIAGRAMAK SINPLIFIKATZEKO ADIBIDEAK

Zabaldu!