Zer da STEAM proiektua hezkuntzan?

Azken aldian, ikastetxeetan, STEAM hezkuntza proiektuaren ingurukoak entzuten hasi gara. Baina zer demontre da STEAM proiektua?

Saia gaitezen ikusten STEAM zer den eta zer helbururekin jaio den STEAM hezkuntza estrategia EAEn.

Zer da STEAM?

STEAM siglek bost diziplina identifikatzen dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta Matematikak.

Zer da STEAM hezkuntza?

Honakoa lortzen duen hezkuntza da:

  • Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika Artea eta Humanitateekin lotuta bateratzen duena
  • Zeharkako zein diziplinako oinarrizko gaitasunak garatzen dituena
  • Ikasleak ahalduntzen dituena erantzukizunez gure gizarteko erronkei aurre egin ahal izan diezazkieten

Zer helburu du STEAM hezkuntza estrategiak?

  • Bokazio zientifiko-teknologikoak piztea
  • Ikasleen STEAM gaitasunak hobetzea
  • Ikasleei euren inguruko munduan modu aktiboan parte hartzera bultzatzea

Zer dio UNESCOk?

Science Education izeneko programan, adierazi du zientziaren eta teknologiaren arloko gaikuntza funtsezko elementua dela ekonomia eta gizartea garatzeko. Ildo horretan, gaikuntza hori osatzeko, ezinbestekotzat jotzen du zientziaren eta teknologiaren arloko hezkuntza sustatzea, hezkuntzamaila guztietan, bai eta gizarte osoaren alfabetatze zientifikoa hobetzea ere.

Nabarmentzen du, halaber, gazteak –bereziki neskak– bultzatu beharra dagoela zientziaren eta teknologiaren arloko karrera profesionalak egin ditzaten.

Zer proposatzen da ikastetxeetan?

Nahita sorraraztea egoera jakin batzuk, STEAM irakasgai horietako kontzeptuak aldi berean eta era integratuan ikasi ahal izateko, diseinu-testuinguru praktikoan eta metodologia aktiboak gehituz; esate baterako, arazoak ebazteko metodologia (PBL /ABP) erabiliz.

Eta zein da prozedura?

Ikerketa da egoerak eta arazoak diagnostikatzeko proposatzen den prozedura, bai eta hipotesiak egiteko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak hartzeko proposatzen dena ere. Horretarako, informazioa bilatu, hipotesiak ikertu, esperimentuak planifikatu, ereduak eraiki, lortutako emaitzekin bat datozen azalpenak proposatu, taldean la egin eta kideekin eztabaidatu behar da.

Eta ikastetxean zer?

Gurean, STEAM proiektua aukeratu duten irakasleen artean batzartzen hasiko gara; Berritzegunetik ere, aholkularitza jasotzeko asmoa ere badugu. Ikusiko dugu ea hurrengo hilabeteotan ikastetxeko STEAM estrategia bat sortzerik dugun. Horren ingurukoak ere web-orrian idatziko ditugu.

Zabaldu!