ChatGPTrekin euskara lantzen eskolan

Zalaparta izugarria dago gaur egun chatGPT teknologiarekin. Irakasleen amaiera suposatzen duela diote batzuk, ikasleek hura erabili eta hark esaten dituenak kopiatu baino ez dutela egingo aurreikusten baitute.

Nire ustez, kopiatzearena beti eman den fenomenoa da eta irakasle bezala egin behar duguna da, teknologia hori ezagutu eta saiatu hark eman ditzakeen aukerak aprobetxatzen.

Eta egia da, hau iraultza bat da, ikasleek teknologia hori erabilita sekulako lanak sortu ditzakete haren laguntza erabilita. Baina horrek aukerak ematen dizkigu irakasleoi, ikasleek lortu beharrezko konpetentziak lortzeko.

Hori bai, agian, gaur arte lan egiteko izan dugun moldea zerbait doitu beharko dugu. Eta teknologia hori probatu ostean, gure mesedetan ere erabili.

Hona hemen ariketa sinple eta labur bat gelan bertan euskara lantzeko erabili dezakeguna, ostean errubrika bat eskainiz hura ebaluatzeko. Hauek dira ariketako bost puntuak.

Ariketa:

 1. Eska iezaiozu ChatGPTri izaki magiko bati buruzko istorio bat kontatzeko.
 2. Istorioa amaitu ondoren, eskatu ChatGPTri hiru hitz emateko.
 3. Erabili hitz horiek zeure sorkuntzako esaldi batean.
 4. Eska iezaiozu ChatGPTri istorioko izakiari buruzko hiru datu interesgarri emateko.
 5. Idatzi paragrafo labur bat izakiari buruz, gertaerak eta 3. eta 4. urratsetako hiztegiko hitzak erabiliz.
Adimen artifizialak sortutako irudia

Adibidea:

 1. ChatGPT, kontaidazu unikornio bati buruzko istorio bat.
  “Behin, baso urrun batean, Luna izeneko adarbakar eder bat bizi zen. Beroki zuri distiratsua zuen, eta adar luze kiribildu bat kopetan. Lunak maite zuen belardietan olgatzea eta basoko beste izakiekin jolastea, baina bazuen talentu berezi bat gainerakoengandik bereizten zuena. Edozein izaki adar ukitu bakar batez sendatzeko ahalmena zuen.”
 2. Hitzak: olgatu, belardia, talentua. Definizioak: olgatu: ondo pasatu / jostatu, belardia: belarra eta basa-loreak dituen zelaia, talentua: trebetasun edo trebetasun berezia.
 3. Nire esaldia: Lunak belardian olgatu eta bere talentua erabiltzen zuen izakiak sendatzeko.
 4. CHATgpt: Datu interesgarriak: Unikornioak sendagarriak omen dira mitologia askotan, Adarbakar baten adarrak “alkornio” izena du eta ahalmen sendagarriak eta ezaugarri afrodisiakoak omen ditu. Erdi Aroan, jendeak uste zuen unikornioak benetako animaliak zirela eta adarrengatik ehizatzen zirela, propietate sendagarriak zituztela uste baitzen.
 5. Ipuineko izakia Luna izeneko unikornio bat da, bere adar-ukituarekin edozein izaki sendatzeko talentu berezia du, belardian olgatzen da eta beroki zuri distiratsua eta kopetan adar luze kiribildua ditu. Beste izakiengandik bereizten duen botere berezia du.

Ariketa egin ostean, chatGPTri eskatu diogu errubrika bat sortzerko ariketa ebaluatze aldera:

Hiztegiaren erabilera (20 puntu):

4. maila (20 puntu): Ikasleak hiztegiko hitzak testuinguruan erabiltzen ditu eta bere esanahien erabateko ulermena erakusten du.
3. maila (15 puntu): Ikasleak zuzen erabiltzen ditu hiztegiko hitzak, baina agian ez du bere esanahiaren erabateko ulermena erakusten.
2. maila (10 puntu): Ikasleak zuzen erabiltzen ditu hiztegiko hitzak, baina akats txikiak egin ditzake testuinguruan.
1. maila (5 puntu): Ikasleak akatsak egiten ditu hiztegiko hitzak erabiltzean edo ez ditu testuinguruan erabiltzen.
0 maila (0 puntu): Ikasleak ez ditu erabilitako hitzak erabiltzen.

Ipuinaren ulermena (20 puntu):

4. maila (20 puntu): Ikasleak zehatz-mehatz gogoratzen eta azaltzen ditu istorioko unikornioaren xehetasun eta ezaugarri garrantzitsu guztiak.
3. maila (15 puntu): Ikasleak zehatz-mehatz gogoratzen eta azaltzen ditu istorioko unikornioaren xehetasun eta ezaugarri garrantzitsu gehienak.
2. maila (10 puntu): Ikasleak zehatz-mehatz gogoratzen ditu istorioaren xehetasun eta ezaugarri garrantzitsuak.
1. maila (5 puntu): Ikasleak oker gogoratzen ditu edo gaizki ulertzen ditu istorioaren xehetasun eta ezaugarri garrantzitsuak.
0 maila (0 puntu): Ikasleak ez du xehetasunik edo azalpenik ematen.

Datuen erabilera (20 puntu):

4. maila (20 puntu): ChatGPTk emandako datu guztiak erabiltzen ditu ikasleak bere paragrafoanunikornioari buruzko xehetasunak eta informazioa gehitzeko.
3. maila (15 puntu): Ikasleak ChatGPTk emandako datu gehienak erabiltzen ditu bere paragrafoan unikornioari buruzko xehetasunak eta informazioa gehitzeko.
2. maila (10 puntu): ChatGPTk emandako datuetako batzuk erabiltzen ditu ikasleak bere paragrafoan unikornioari buruzko xehetasunak eta informazioa gehitzeko.
1. maila (5 puntu): Ikasleak ez ditu ChatGPTk emandako datuak erabiltzen, ezta zehaztasunik gabe erabiltzen ere.
0 maila (0 puntu): Ikasleak ez du daturik aipatzen bere paragrafoan.

Idazketaren kalitatea (20 puntu):

4. maila (20 puntu): Ikasleak esaldi osoetan idazten du gramatika eta puntuazio egokiarekin, eta bere pentsamenduak modu argi eta logikoan antolatzen ditu.
3. maila (15 puntu): Ikasleak esaldi osoetan idazten du gramatika- eta puntuazio-akats txikiekin, eta bere pentsamenduak modu argi eta logikoan antolatzen ditu.
2. maila (10 puntu): Ikasleak esaldi osoetan idazten du gramatika- eta puntuazio-akats batzuekin, eta bere pentsamenduak modu argi eta logiko samarrean antolatzen ditu.
1. maila (5 puntu): Ikasleak zailtasunak ditu esaldi osoak idazteko edo pentsamenduak modu argi eta logikoan antolatzeko.
0 maila (0 puntu): Ikaslearen idazkera ulertzen zaila da akats gramatikal anitzengatik edo antolaketa eskasagatik.

Sormena (20 puntu):

4. maila (20 puntu): Ikasleak originaltasuna eta sormena erakusten ditu bere idazketan, ChatGPTk emandako informazioa gaindituz, bere ikuspegi eta ideia bereziak gehitzeko.
3. maila (15 puntu): Ikasleak ChatGPTk emandako informazioa erabiltzen du bere ikuspegi eta ideia bereziak gehitzeko.
2. maila (10 puntu): Ikasleak ChatGPTk emandako informazioa modu oinarrizko eta zuzenean erabiltzen du, originaltasun eta sormen handirik gabe.
1. maila (5 puntu): Ikasleak ChatGPTk emandako informazioa errepikatzen du, originaltasun eta sormen handirik gabe.
0 maila (0 puntu): Ikasleak ez du originaltasunik edo sormenik erakusten bere idazkeran.

* Ariketa hau chatGPT adimen artifizialari diseinatzeko eskatu zaio eta hori izan da bere erantzuna.

Zabaldu!